Custu situ impreat is cookie. Si ses de acòrdiu a sighire a ddu lègere serra cust'apolta.
Sold out

Regina

14.90

  • Image of Regina
  • Image of Regina
  • Image of Regina
  • Image of Regina
  • Image of Regina

IMPRENTA ISTRAORDINÀRIA

Gràfica dae su film "L'Uomo che comprò la Luna". Custu progetu est fraigadu imparis a su regista Paolo Zucca.

Sa malliedda chi impreamus pro imprentare custa gràfica est "Russell 155F Slim". S'ùrtima de is fotografias de custa pàgina est sa malliedda reale.

Image of Mommoti
Stracu Baratu
Mommoti
10.90
Image of Zigante Fenitziu?
Zigante Fenitziu?
14.90
Image of Mèrula
Mèrula
16.90
Image of SeadaS
SeadaS
14.90
Image of Mindiandu
Mindiandu
14.90
Image of Isvilupu
Isvilupu
15.90
Image of Fèminas
Fèminas
14.90
Image of Arceri brùnzinu
Arceri brùnzinu
14.90
Image of Ape e asino
Acabadu
Ape e asino
14.90
Image of Cosas Bellas
Cosas Bellas
14.90
Image of No ti mussist sa Lìngua
No ti mussist sa Lìngua
16.90
Image of Istàtua brùnzina
Istàtua brùnzina
14.90
Image of Nae nuràgica pirata
Nae nuràgica pirata
14.90
Image of Nuragics in Love
Nuragics in Love
14.90
Image of Boe Calavera
Boe Calavera
14.90
Image of Petroglifos Famìlia
Petroglifos Famìlia
14.90
Image of Petroglifos Fèmina
Petroglifos Fèmina
14.90
Image of In sardu!
In sardu!
14.90
Image of Petroglifos Òmine
Petroglifos Òmine
14.90
Image of Nae nuràgica archeo
Nae nuràgica archeo
14.90
Image of Zigante Sardu
Zigante Sardu
14.90
Produtos simigiantes