Giai l'ischis ca impreamus is cookies cumenti totu is àteros. Si ses de acòrdiu serra cust'apolta

Còditze Morse

34.00

E ita totu ddu est iscritu?
.. _. _.. .. .__. . _. _.. . _. _ __.. .. ._
[i n d i p e n d è n t z i a]

1 of 2